iTEARS: Izolovanje biomarkera iz suza kao dijagnostička metoda?

U časopisu ACS Nano, istraživači su izvestili o nanomembranskom sistemu koji iz suza sakuplja i pročišćava sitne mrlje zvane egzozomi, nakon čega laboranti mogu da utvrde prisustvo biomarkera raznih bolesti. Nazvana iTEARS, ova metoda potencijalno omogućava efikasniju i manje invazivnu molekularnu dijagnostiku mnogih bolesti i stanja, umesto klasičnog praćenja simptoma.

Dijagnostika često zavisi od procene simptoma, koji mogu biti ignorisani ili neprimetni u ranim fazama bolesti. Prepoznavanje molekularnih tragova u uzorcima, kao što su specifični proteini ili geni iz vezikularnih struktura (egzozomi), moglo bi da poboljšaju tačnost dijagnoza. Međutim, današnje metode za izolovanje egzozoma iz uzoraka zahtevaju duge, komplikovane procedure ili velike uzorke. Suze su pogodne za uzorkovanje jer se tečnost može prikupiti brzo i neinvazivno, iako su količine male.

Dakle, Luk Li, Fej Liu i kolege su se pitali da li bi nanomembranski sistem koji su prvobitno razvili za izolovanje egzozoma iz urina i plazme mogao da izvuče vezikule iz suza, nakon čega bi se analizirali na biomarkere bolesti. Naučnici su svoj originalni sistem prilagodili maloj količini suza. Novi sistem, nazvan Integralna analiza suznih egzozoma preko sistema za brzu izolaciju (iTEARS), izdvojio je egzozome za samo pet minuta; ovo je postignuto filtriranjem rastvora suza kroz nanoporozne membrane sa oscilirajućim pritiskom kako bi se smanjilo začepljenje.

Potom su proteini iz egzozoma označeni fluorescentnim sondama dok su još bili na uređaju, a zatim preneti u druge instrumente radi dalje analize. Nukleinske kiseline takođe su ekstrahovane iz egzozoma i analizirane. Na osnovu procene ekstrahovanih protein, istraživači su uspešno napravili razliku između zdravih ispitanika i pacijenata sa različitim tipovima bolesti suvog oka.

iTEARS je takođe omogućio istraživačima da uoče razlike u mikroRNK između pacijenata sa dijabetičkom retinopatijom i onih koji nisu imali oboljenje oka, što znači da bi sistem mogao da pomogne u praćenju toka bolesti. Naučnici kažu da bi ova studija mogla da omogući osetljiviju, bržu i manje invazivnu molekularnu dijagnostiku različitih bolesti, koristeći samo suze.

(technology.org-ZTP, foto: Invetech)

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *