Istraživanje: Operacije dvostrukih agenata Hamasa protiv izraelske bezbednosti

Nova studija baca svetlo na zapostavljenu temu kontraobaveštajnih operacija koje je protiv Izraela pokrenuo Islamski pokret otpora, poznatiji kao Hamas. Hamas je palestinska sunitska islamistička i nacionalistička organizacija sa 35-godišnjom istorijom, koja kontroliše pojas Gaze od 2007. Tipično za bliskoistočne nedržavne aktere, Hamas je složena krovna organizacija koja kombinuje socijalne i administrativne funkcije sa oružanim elementima. Ovo poslednje uključuje komponente unutrašnje policije, stajaće vojno krilo i rezervne oružane snage.

Iako su Hamasove vojne i civilne komponente temeljno istraživane, obaveštajne funkcije su i dalje nedovoljno proučene. Stoga novi članak koji procenjuje Hamasovu upotrebu dvostrukih agenata protiv izraelskih obaveštajnih službi zaslužuje pažnju. Članak je naslovljen „Asimetrično dupliranje: Hamas protiv izraelske obaveštajne službe“, a autor je Netanel Flamer, predavač bliskoistočnih studija na Univerzitetu Bar-Ilan i postdoktorski saradnik Flečer škole na Univerzitetu Tafts. Prošle nedelje je objavljen za International Journal of Intelligence and CounterIntelligence.

U svom članku, Flamer objašnjava značaj dvostrukih agenata za nedržavne aktere uključene u asimetrične sukobe sa superiornim protivnicima. Nedržavni akteri pridaju ogromnu važnost operacijama dvostrukih agenata, jer im one omogućavaju da „ostvare maksimalne ciljeve koristeći najefikasnija sredstva“. Oni to mogu učiniti uprkos relativno skromnim resursima u poređenju sa svojim protivnicima. Ove vrste operacija koriste ljudske obaveštajne resurse (HUMINT), koji rade sa dve suprotstavljene obaveštajne službe, od kojih je samo jedna upućena u njihovu dvostruku ulogu. Takvi operativci su u obaveštajnom svetu poznati kao „dvostruki agenti“.

Zanimljivo je da je Hamasova prva kontraobaveštajna jedinica prethodila njegovom osnivanju. Po nastanku 1987, na vrhuncu Prve intifade, Hamas je odmah mogao da računa na al-Mažd, kontraobaveštajni aparat koji je prethodne godine uspostavio osnivač Hamasa šeik Ahmad Jasin. Misija al-Mažda bila je da otkrije sumnjive izraelske saradnike unutar palestinskih zajednica u pojasu Gaze i na Zapadnoj obali. Organizacija je takođe bila poznata po mučenju osumnjičenih saradnika ili njihovih rođaka.

Do ranih ‘90-ih, al-Mažd je uspeo da pokrene niz potvrđenih kontraobaveštajnih operacija. Poznat je slučaj Mahera Abu Srura, pripadnika Hamasa kojeg je regrutovao Šin Bet, izraelska služba unutrašnje bezbednosti. Na vrhuncu ove operacije, Srur je praktično ubio svog izraelskog rukovodioca u sigurnoj kući Šin Beta u Jerusalimu. Prema Flameru, poznato je da je al-Mažd pokrenuo još nekoliko sličnih operacija protiv Šin Beta, sa različitim uspehom. Često je teško utvrditi da li su dvostruki agenti al-Mažda aktivirani nakon što ih je regrutovao Šin Bet, ili ih je al-Mažd prvobitno angažovao kao „mamce“.

Nakon 2007, kada je Hamas preuzeo kontrolu nad pojasom Gaze, organizacija je ušla u period formalizacije i povećane koordinacije između njenih različitih elemenata. Unapređena je i saradnja između njenih vojnih i obaveštajnih krila. U junu 2007, al-Mažd je preimenovan u Snage unutrašnje bezbednosti (ISF) i uspostavio je jedinice širom pojasa Gaze. Od tada, ISF deluje kao kontraobaveštajna služba Hamasovog režima na teritorijama pod njegovom kontrolom, ali i šire. To mu je omogućilo da pokreće sve sofisticiranije operacije, uključujući operacije obmane, protiv Šin Beta i Izraelskih odbrambenih snaga (IDF). Zadaci dvostrukih agenata postali su složeniji i trajniji; dok su operacije al-Mažda trajale nekoliko dana ili nedelja, poznato je da operacije ISF-a mogu da traju i po dve godine.

Autor tvrdi da je profesionalizacija ISF-a omogućila Hamasu direktan pristup operativnom jezgru Šin Beta i samim tim vrednim obaveštajnim podacima o svom glavnom protivniku. Takvi podaci uključuju detalje o regrutnim metodama Šin Beta, kao i rukovođenju agentima. Povrh toga, ISF je pribavio obaveštajne podatke o komunikacionim sistemima agenta Šin Beta i čak je uspeo da provali njihove mreže u Pojasu Gaze, kao i drugde. Štaviše, Hamas je koristio dvostruke agente da bi preusmerio izraelske obaveštajne aktivnosti i zaštitio svoje pozicije, istovremeno nanoseći fizičku štetu izraelskim bezbednosnim mrežama. Takvi operativni uspesi su uspevali da naruše moral Izraela i dozvole Hamasu da „postigne poene u propagandnim ratovima“ između jevrejske države i Palestinaca.

(IntelNews-ZTP, foto: Said Khatib-AFP)

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *