Crno plemstvo Venecije i Đenove

Evropsko Crno plemstvo vekovima stoji iza brojnih tajnih društava, loža i organizacija, koje su podržane krupnim finansijama i moćnim političkim vezama.

U takve organizacije spadaju: Trilateralna komisija, Bilderberg grupa, Savet za međunarodne odnose (CFR), Ujedinjene nacije (osnovane od CFR), Lobanja i kosti (unutrašnji krug CFR), Međunarodni monetarni fond (MMF), Svetska banka, Banka za međunarodna poravnanja, Rimski klub, Četam Haus (formalno Kraljevski institut za međunarodne poslove), Okrugli sto, Tavistok institut, Associated Press, Reuters (u vlasništvu Rotšilda) i mnogi drugi, koji rade na stvaranju jedinstvene svetske vlade.

U zvaničnoj istoriji, termin “Crno plemstvo” se odnosi na rimske aristokratske porodice koje su ostale lojalne papi Piju IX, nakon što je vojska Kraljevine Italije predvođena dinastijom Savoja upala u Rim septembra 1870. godine, svrgnuvši papu i papske države.

Sledećih pedeset godina papa je ostao zatvorenik u Vatikanu kako bi izbegao prihvatanje autoriteta nove italijanske vlade i države. U znak žalosti zbog progona pape, rimske aristokrate su držale vrata svojih palata zatvorenim, zbog čega su ih nazvali „crnim plemstvom“.

Familije Crnog plemstva postoje i danas, a najpoznatije su Kolona, Masimo, Orsini, Palavićini, Borgeze, Odeskalči i Ludovisi. Među ugašenim papskim porodicama su Saveli, Kaetani, Aldobrandini i Konti. Jedan od istaknutih članova familije Crnog plemstva bio je Euđenio Paćeli, koji je kasnije postao papa Pije XII.

Pojam Crnog plemstva ima mnogo dublje istorijske korene i potiče iz vremena carstava koja su prethodila starom Rimu. Pre uspona Rimskog carstva kao velesile na Sredozemlju, postojao je kartel oligarhijskih porodica sa sedištima u Vavilonu, Persiji, Grčkoj, Tiru i Fenikiji. Ove moćne porodice su imale značajan uticaj na trgovinu u oblastima Mediterana i Bliskog istoka.

Tokom perioda od 450 godina došlo je do smene nekoliko imperija, od Vavilonskog carstva, preko Medijaca i Persijanaca, do antičkih Grka i Rimljana. U vreme uspona Rimskog carstva, većina porodica trgovačke oligarhije, od kojih su neke vukle korene čak iz starog Egipta, najzad su se nastanile u Veneciji.

Tokom prva tri krstaška rata (1096-1192), Venecija je postala važno uporište za pomorske ekspedicije ka Bliskom Istoku i Jerusalimu. Tada su moćne trgovačke porodice učvrstile svoje pozicije i postale bogata vladajuća klasa u Veneciji i Đenovi. Već od 1082. godine, Mletačka republika je uživala bescarinska trgovačka prava u celokupnom Vizantijskom carstvu.

Kada je mletačka oligarhija preselila svoje famlije i imovinu u severnu Evropu, porodično bogatstvo je poslužilo kao jezgro za nastanak velike Banke Amsterdama, koja je dominirala Evropom 17. veka, a zatim i Banke Engleske koja je postala vodeća banka 18. veka.

Najmoćnije porodice Crnog plemstva danas se nalaze u Italiji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Britaniji, Holandiji i Grčkoj. Crno plemstvo ne čine samo kraljevske porodice, a među pripadnicima ima i dinastija čije su kraljevine ugašene. Sve dolenavedene porodice su povezane sa Kućom Gvelfa (Velf), jednom od izvornih venecijanskih porodica, iz koje potiče i Kuća Vindzora, a time i sadašnja engleska kraljica Elizabeta II.

– Bernadot, Švedska
– Burbon, Francuska
– Braganca, Portugal
– Grimaldi, Monako
– Gvelf, Britanija 
– Habsburg, Austrija
– Hanover, Nemačka  
– Hoencolern, Nemačka
– Karađorđević, ex Jugoslavija
– Lihtenštajn, Lihtenštajn
– Nasau, Luksemburg
– Oldenburg, Danska
– Oranž, Holandija
– Savoj, Italija
– Vetin, Belgija
– Vitelsbah, Nemačka
– Virtemberg, Nemačka
– Zogu, Albanija

Gvelfi su prepleteni sa nemačkom aristokratijom kroz dinastiju Hanovera. Gotovo sve evropske kraljevske porodice potiču iz Kuće Hanovera.

Danas Gvelfi dominiraju tržištem sirovina i već godinama fiksiraju cenu zlata. Takođe kontrolišu cenu bakra, cinka, olova i kalaja. Porodice Crnog plemstva drže velike kompanije poput British Petroleum, Oppenheimer, ex Lonrho, Phibro i mnoge druge. Kuća Gvelfa danas egzistira u obliku britanske kraljevske porodice.

Još jedna porodica iz redova Crnog plemstva u Engleskoj su Grosvenori. Kao i većina evropskih porodica, ona je vekovima živela od rentiranja zemljišta. Porodica danas poseduje najmanje 300 hektara zemlje u centru Londona. Trg Grosvenor, na kome se nalazi Američka ambasada, pripada ovoj porodici.

Jedna od najmoćnijih porodica evropskog Crnog plemstva je dinastija Habsburga koju trenutno vodi Karl fon Habsburg. Njegov otac, Oto fon Habsburg, bio je jedan od inicijatora Panevropske unije, najstarijeg pokreta za stvaranje ujedinjene Evrope.

Neki od ključnih ciljeva Panevropske unije bili su držanje Sovjetskog Saveza izvan Evrope i stvaranje evropske superdržave bazirane na rimokatoličkoj veri. Unija je takođe smatrala da bi Britaniju trebalo držati dalje od Panevrope, budući da je ona upravljala vlastitom imperijom. Za razliku od Rusije, smatralo se da Turska pripada Aziji i da je ne treba uključivati u Panevropu.

(researchgate.net-ZTP)

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *