Uspešno testiran prototip bioveštačkog bubrega (video)

Bioveštački bubreg razvijen u okviru The Kidney Project, koji obećava da će pacijente osloboditi aparata za dijalizu i čekanja za transplantaciju, napravio je još jedan veliki korak ka svom cilju; projekat je nagrađen sa 650.000 dolara od kompanije KidneyX za svoju prvu demonstraciju prototipa veštačkog bubrega.

KidneyX je javno-privatno partnerstvo američkog Ministarstva zdravlja (HHS) i Društva nefrologa (ASN), sklopljeno sa ciljem da „ubrza inovacije u prevenciji, dijagnostici i lečenju bubrežnih bolesti“. The Kidney Project je kombinovao dva ključna dela veštačkog bubrega, hemofilter i bioreactor, i uspešno ugradio uređaj veličine pametnog telefona za predkliničku procenu.

U poslednjih nekoliko godina, The Kidney Project je uspešno testirao hemofilter, koji uklanja otpadne tvari i toksine iz krvi, i bioreaktor, koji imitira druge funkcije bubrega poput ravnoteže elektrolita u krvi. Naučni tim je spojio dve komponente u mini verziju veštačkog bubrega i merio njegov učinak u pretkliničkom modelu. Komponente su pokretane samo krvnim pritiskom, bez upotrebe lekova za razređivanje krvi ili imunosupresiju.

„Vizija veštačkog bubrega je da pacijentima obezbedi punu pokretljivost i bolje fiziološke ishode od dijalize,“ kažu članovi istraživačkog tima. „Aparat obećava mnogo bolji kvalitet života milionima ljudi sa bolestima bubrega.“ Hronična bubrežna insuficijencija dovodi do ubrzanog i opasnog gubitka funkcije bubrega. Većina pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom mora više puta nedeljno da posećuje klinike za dijalizu radi filtriranja krvi, što je naporan, neprijatan i rizičan proces.

Manji deo pacijenata živi sa presađenim bubrezima, zahvaljujući bazi doniranih bubrega koji su izuzetno traženi. Ali čak i ovi pacijenti moraju doživotno da se nose sa imunosupresivnim lekovima koji mogu imati ozbiljne nuspojave. Veštački bubreg neće samo obezbediti visok kvalitet života pacijenata, već će ih poštedeti i uzimanja imunosupresiva.

„Naš tim je konstruisao veštački bubreg koji imitira funkcije ljudskih bubrežnih ćelija bez izazivanja imunološkog odgovora,“ ističu vodeći istraživači. „Nakon što smo dokazali izvodljivost kombinovanja hemofiltera i bioreaktora, možemo se posvetiti pripremi tehnologije za rigoroznija pretklinička i klinička ispitivanja.“

(technology.org-ZTP, foto: The Kidney Project)

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *